آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19079
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش جوجه اردک پکنی

توضیحات آگهی

دفتر گروه مهندسین مشاوره طیور کشاورزی MR.ZID
تولید. تکثیر. اصلا ح نژاد در راستای تولید پایدار
اجرا ی پروژ ه صنعتی مادری گوشتی. تخم گذار
غاز. مولد.مسکوی.اردک پکنی با روش سازماندهی
بومی جوجه اردک پکنی. جوجه غاز و تخم نطفه دار یکروزه 20روزه
کنترل ورودی و خروجی مالی در جهت توجیهی طر حهای بزرگ کوچک
توام با استخر. شالیزار. با روش بیولوژیکی مبارزه با آفات کشاورزی
تحت ضمانت شرکت تلفات یا هرگونه بیماری
مجاز به اجرای پروژه در خارج از کشور
داری زیرمجموعه در استانهای کشور
خارج از کشور استانبول. ترکمنستان 09111579718 –