آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17761
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش خرمای زاهدی درجه دو فراشبند

توضیحات آگهی

فروش خرمای زاهدی درجه لوکس الی درجه سه تناژ بالا در طول سال موجود است 09172270639
بنده باغ خرما دارم تناژ بالا موجود دارم
خرمای خاصویی. مجول. کبکاب. رطب کبکاب. زاهدی. شاهانی. پیارم. مضافتی. رطب زاهدی. خارک خوشه زاهدی مضافتی. ربی.
ضایعات انواع خرماها
انواع خرماها در تناژ بالا

از یک کشاورز خرید کنید