آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 15998
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش زمین دامغان

توضیحات آگهی

5382 متر زمین در الله آباد دامغان منطقه مسکونی سند غیر مشاع دسترسی به آب برق