آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 11128
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش سود پرک و مایع

توضیحات آگهی

شرکت گرین توربین ماندگار تولید کننده، صادر کننده، فروشنده انواع سود پرک و مایع
نام تجاری: بلور ، کریستال سود
نام های دیگر: هیدروکسید سدیم، سود جامد پرک، سود کاستیک، سود پرک
بسته بندی : کیسه های 25 کیلویی، پالت یک تنی، بیگ بگ یک تنی
شـرکت گرین توربین ماندگار با بهـره مندی از تخـصص در زمینه مـواد شـیمیایی و دانـش
مرتبـط با تـجارت بیـن المـلل در زمینـه تولـید، تامیـن، واردات و صـادرات سود پرک و مایع
فعالیت می نماید.