آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش فوق العاده تخته چوب گردو

توضیحات آگهی

فروش تخته چوب گردو باضخامتهای 5 الی 10 سانتی متر
هرمتد مکعب ار 2.5 میلیون تا 3.5میلیون
فروش به صورت متری و کیلویی