آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش کانال های تهویه هوا (گرد و چهارگوش)

توضیحات آگهی

طراحی و اجرای کانال کولر , کانال تهویه مطبوع , کانال دستگاه هوا ساز کانال انتقال هوا , کانال هدایت هوای فن کوئل , کانال انتقال هوای ایرواشر , کانال انتقال هوای کولر خانگی , مسکونی , اداری , بیمارستانی , صنعت , کانال های انتقال هوای فشار مثبت , کانال تخلیه هوا (اگزاست) کانال کشی کولر , کانال سازی تهویه مظبوع , هواساز , فن کوئل ایرواشر عایق کاری با پشم شیشه و متقال و روک ها گالوانیزبه و الومنیوم…