آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19251
آگهی رایگان - آگهی مکس
قیمت توری لوزی (اکسپندد متال)

توضیحات آگهی

توری لوزی ضخامت ۵ دهم میل چشمه های: کد ۱۹۰ (۳/۵*۱/۵ میل) هر متر مربع ۲۲۰۰ گرم کد ۱۸۰ (۶*۳ میل) هر متر مربع ۱۸۰۰ گرم کد ۱۷۰ (۹*۵ میل) هر متر مربع ۱۵۰۰ گرم کد ۱۵۰ (۱۴*۷ میل) هر متر مربع ۱۲۰۰ گرم عرض توری ها ۱۰۰ سانت به صورت رول وزن حدودی هر رول ۲۰ الی ۲۵ کیلو گرم ۰۲۱-۶۶۳۱۸۰۶۹ ۰۲۱-۶۶۱۳۱۲۵۸