آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 22373
آگهی رایگان - آگهی مکس
مدرسه فوتبال

توضیحات آگهی

آکادمی مدرن فوتبال زمین چمن طبیعی استاندارد 200000 تومان بابت لباس و شورت ورزشی ،ساق بند و کوله و تغذیه 300000تومان شهریه آموزش از ماه دوم هزینه ی لباس و تغذیه حذف میشود. آموزش گام به گام فوتبال استعدادیابی، آموزش اصولی و عملی فوتبال استفاده از مربیان کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی به تیم های سطح اول تهران مشاوره ورزشی و مشاوره تغذیه البسه و کوله با مدیریت هادی فرامرزی