آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3646
آگهی رایگان - آگهی مکس
نرم افزار اموال آرین سیستم

توضیحات آگهی

برای برنامه ریزی صحیح در جهت سرمایه گذاری های سازمان ، اطلاع دقیق از سیستم اموال و تجهیزات به عنوان دارایی و سرمایه شرکاء محسوب می شود. همچنین با توجه به اینکه اطلاع از وضعیت خسارت ، نقل و انتقال و حفاظت و نگهداری اموال ضروری و لازم است ، پس مدیران واحد تولیدی و صنعتی در جهت آگاهی و نظارت بر اموال و دارایی ثابت نیاز به نرم افزار اموال و داراییهای ثابت دارند. با نرم افزار داراییهای ثابت ، دیگر مغایرتی در زمان اموال گردانی مشاهده نخواهید کرد. با استفاده از نرم افزار اموال یک فیلد از سرمایه نسبت به دارایی نگهداری می شود و به تولیدی می انجامد.

برنامه نویسان متخصص آرین سیستم بر مبنای نظارت و سهولت مدیریت اموال در سازمان ، نرم افزار اموال را طراحی کرده اند. مدیران با پیاده سازی سیستم اموال در سازمان و سرعت و امکانات ویژه نرم افزار اموال قادر خواهند بود تا از هر طریق و از هر جا در مورد اموال خود در حسابداری سیستم اموال ، گزارشی را تهیه کنند و تصمیم بگیرند. با سیستم اموال انتقال اطلاعات از دفتر اموال بسیار دقیق انجام خواهد شد تا مدیران بتوانند با نرم افزار داراییهای ثابت در جهت پیشبرد اهداف کاری کسب و کار خود به درستی تصمیم بگیرند.

صدور سند خرید ، تولید ، دریافت از انبار با نرم افزار اموال

گزارشات مرور دارایی ها بوسیله نرم افزار داراییهای ثابت بر اساس گروه دارایی ها ، طبقه دارایی ها ، محل استقرار و مرکز هزینه

گزارشات فروش ، اقساط ، تجزیه ، تلفیق دارایی ثابت بر اساس مراکز هزینه گروه دارایی در نرم افزار مدیریت اموال

صدور سند حسابداری با نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

صدور سند استقرار نرم افزار مدیریت امول

امکان تعریف قوانین استهلاک و نرخ های استهلاک دارائی ها در نرم افزار داراییهای ثابت و تعیین روش استهلاک برای هر گروه دارایی

محاسبه استهلاک دارایی ها بر اساس شماره پلاک ، گروه اموال به روش های مختلف نزولی و مستقیم در سیستم اموال برای ارائه به سازمان اموال و املاک ستاد

صدور سند مستهلک نمودن ، فروش ، اقساط نقل و انتقال تعمیرات اساسی و تغییر وضعیت اموال با نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

گزارش نرم افزار داراییهای ثابت از اموال جاری سازمان

ذخیره اطلاعات سازمان در مورد اموال منقول و غیر منقول سیستم اموال

ارسال و انتقال اطلاعات نرم افزار مدیریت اموال بین سیستم های مختلف سازمان

درخواست و صدور مجوز برای انتقال اموال نرم افزار داراییهای ثابت

مشخص کردن محل قرار گرفتن اموال در سازمان با نرم افزار اموال

طبقه بندی اموال سازمان بر اساس ویژگی های مشخص در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

افزایش سرعت در انجام امور سازمان با سیستم اموال