آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 16685
آگهی رایگان - آگهی مکس
هواپیما و هلیکوپتر مدل نقشه هواپیما

توضیحات آگهی

انواع قطعات یدکی هلیکوپتر مدل
متعلقات ساخت هواپیمای مدل
قطعات ساخت کوادکوپتر و مولتی روتور
موتور پالس جت و رادیو کنترل
موتور براشلس و سوختی
هواپیما و هلیکوپتر مدل
چوب بالسا و سرلینک و شیپوری
کیت بدنه هواپیمای مدل
موشک مدل
نقشه ساخت هواپیمای رادیوکنترل
نقشه هواپیمای یکنفره
نقشه هواپیمای مدل
09037005747
www.xspaceair.ir