آگهی رایگان - آگهی مکس
شماره آگهی: 17409
آگهی رایگان - آگهی مکس
پارتیشن دوجداره mdf

توضیحات آگهی

پارتیشن دوجداره ام دی اف
این نوع پارتیشن تماما از ام دی اف 16 میل ساخته میشود که عمق و یا پشت تا پشت ضخامت آن 13 میباشد
در پارتیشن دوجداره ام دی اف که از لحاظ اجرا در نوع معمولی و الیت میتوان اجرا نمود که با توجه به سرعت و کیفیت
پارتیشن دوجداره الیت از این نوع پارتیشن استفاده مینماییم و اما پارتیشن دوجداره الیت به ان دسته از پارتیشنهای دوجداره ای میگویند
که تمامیه اتصالات توسط دستگاه الیت زن زده باشد را گویند که باعث دید زیبا و مخفی شدن پیچ ها میشود
بیشترین تفاوت پارتیشن دوجداره ام دی اف معمولی و الیت در استفاده شدن از پیچ و بست و گونیا در معمولی و عدم استفاده آن در الیت میباشد
پارتیشن دوجداره الیت در 4 صورت متفاوت قابل اجرا میباشد
نوع اول پارتیشن دوجداره الیت با شیشه قدی یا عمودی
توضیح اینکه در این پارتیشن در ارتفاع معمول 2 متر 180 سانت آن شیشه میباشد و داخل بین دوجدار آن پرده ولومی قرار میگیرد
که خود باعث بزرگ شدن فضا و عدم تاریک شدن محیط میشود قیمت برای این نوع پارتیشن برای هر یک متر مربع 800/000هزار تومان می باشد
نوع دوم پارتیشن دوجداره الیت با شیشه کوتاه
توضیح اینکه در این نوع پارتیشن در ارتفاع معمول 2 متر یک متر ام دی اف و یک متر شیشه که پرده ولومی نیز در بین دوجداره آن قرار میگیرد و به نام پارتیشن دوجداره کلبه ای نیز نامیده میشود
قیمت هر یک متر مربع این نوع پارتیشن 830 هزار تومان میباشد
نوع سوم پارتیشن دوجداره الیت با شیشه افقی
توضیح اینکه در این نوع پارتیشن در ارتفاع معمول دو متر 60 سانت ام دی اف و دو عدد قاب جدا گانه شیشه میخورد که در هر یک یک عدد پرده ولومی قرار میگیرد
قیمت ای نوع پارتیشن دوجداره 850 هزار تومان میباشد
نوع چهارم پارتیشن دوجداره الیت تماما ام دی اف
توضیح اینکه در این نوع تماما ام دی اف در نما دیده میشود و هیچ گونه شیشه و پرده نخواهد داشت
قیمت این نوع برای هر یک متر مربع 900/000 هزار تومان میباشد
در تمامیه این چهار نوع درب آن بیشتر به صورت شیشه قدی ساخته میشود و قابل تغییر به ام دی اف نیز میبالشد
قیمت هر درب برای هر جهار توع اختلاف آن 400/000 هزار تومان به قیمت اضافه میشود
مجموع کل قیمت 10 درصد آن هزینه نصب و هر 50 متر مربع 100 هزار تومان هزینه حمل و بارگیری و تخلیه میباشد
در متراژهای زیر 10 متر قیمت چکی و توافقی میباشد