آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 8003
آگهی رایگان - آگهی مکس
پاورپوینت استفاده مجدد از پساب

توضیحات آگهی

نوع فایل: power point قابل ویرایش: 42 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: صاف نمودن (عبور از فیلترهای شنی) انعقاد ، لخته سازی و ته نشینی (تصفیه شیمیایی) تصفیه بیولوژیکی تکمیلی با استفاده از فرآیندهای بیولوژیکی ممبرانی (با استفاده از ممبران بیوراکتور یا MBR) تصفیه تکمیلی پساب به روش اکسیداسیون پیشرفته (Advanced Oxcidation) با استفاده از فرآیندهای ازن زنی، H2O2  و UV عبور پساب از ستون های ذغال فعال (کربن اکتیو) عبور پساب از ستون های تبادل یونی و سختی گیر بی ملح نمودن فاضلاب (با عبور پساب از اسمز معکوس یاRO) از سال 1912 در بسیاری از کشورها  برای آبیاری محصولات کشاورزی در سال 1940 برای کارخانه فولاد سازی در یکی از ایالتهای آمریکا از سال 1960 تقریبا در کلیه ایالتهای آمریکا  برای مصارف کشاورزی و صنعتی در حال حاضر 66 درصد مصارف آب سیستمهای خنک کننده  صنایع و 17 درصد مصارف آبهای مورد نیاز دیگهای بخار صنایع در ایالات متحده  را فاضلاب تصفیه شده تشکیل می دهد. در حال حاضر در کشور سنگاپور روز …