آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
پاورپوینت تأثیر برآوردهای آینده در صورت های مالی امروز

توضیحات آگهی

نوع فایل: power point قابل ویرایش 39 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: معیار اندازه گیری و برآوردها از آینده چگونه برآوردها از آینده در صورتهای مالی بر اساس معیار اندازه گیری خاص انتخاب شده برای دارایی ها و بدهی ها باید گنجانده شود. هر معیار اندازه گیری انتظاراتی با ویژگی های متفاوت را ایجاب می کند. برای مثال، ارزش منصفانه نیاز مند گنجاندن انتظارات سرمایه گذران از جریانات نقدی آتی که براساس نرخ تنزیل سرمایه گذاران، تنزیل شده باشد. در مقابل، ارزش ویژه شرکت، نیازمند گنجاندن انتظارات واحد تجاری از جریان های نقدی آتی که بر اساس نرخ هزینه سرمایه (Cost of Capital) تنزیل شده است می باشد. حتی اگر این نرخ با نرخ سایر موسسات متفاوت باشد. بنابراین ارزش ویژه شرکت با ارزش منصفانه در این مورد که ارزش شرکت شامل جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد مورد انتظار شرکت نه مورد انتظار سرمایه گذران مانند جریان های نقدی ورودی به خاطر برتری استعدادهای مدیریت ، می باشد. قابلیت پیش بینی یکی از نتایج گنجاندن برآوردهای بیشتر از آینده در صورت های مالی این است که قاب …