آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت کنترلهای کیفی فاضلاب توسط بهداشت محیط

توضیحات آگهی

پاورپوینت کنترلهای کیفی فاضلاب توسط بهداشت محیط

 

نوع فایل: power point   قابل ویرایش  40 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست  ( مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه 24/8/1371) اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیائی یا بیولوژیک آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

فهرست مطالب و اسلایدها: منشاء حضور آلاینده ها در محیط زیست منابع آلودگی توسط انسانها تعریف فاضلاب انواع فاضلاب مصارف آب در صنعت ویژگیهای خاص فاضلابهای صنعتی اهداف و ضرورتهای تصفیه فاضلاب ضایعات و آلودگیهای فاضلابهای صنعتی فلزات سنگین ترکیب فاضلاب اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی BOD 5 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی مراحل تصفیه فاضلاب انواع روشهای تصفیه فاضلاب تصفیه فیزیکی تصفیه بیولوژیکی انواع تصفیه بیولوژیکی انواع روشهای تصفیه بیولوژیک …