آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 7103
آگهی رایگان - آگهی مکس
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

توضیحات آگهی

                نوع فایل:power point قابل ویرایش:50 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: برنامه ریزی سطوح اشتغال و تنظیم آنها استخدام و انتخاب آموزش و پرورش کارکنان ارزیابی بهداشت و ایمنی روشهای اجرائی به خصوص در موارد انضباطی و شکایات مطمئن میشوید که این شغل هنوز مورد نیاز است. بازنگری نتایج حاصل از آن شغل و در نظر گرفتن ویژگیهای آن. در نظر گرفتن معیارهای انتخاب با دقت. ایجاد آگهی برای سمت خالی در داخل و خارج سازمان. بازنگری درخواستها و تهیه فهرست کوتاه در مورد مصاحبه. مصاحبه با متقاضیان. انتخاب فرد مناسب.   فهرست مطالب واسلایدها: شنبه اهداف مدیریت منابع انسانی شش زمینه کلیدی مدیریت منابع انسانی مراحل فرآیند استخدام تعیین وظائف و مسئوولیت ها آموزش وپرورش ارزیابی بهداشت وایمنی روش اجرایی بخصوص درمورداجرایی وشکایات تفاوت بین مدیریت منابع انسانی و روش اجرائی : اهداف منابع نیروی انسانی : یکشنبه ضرورتهای برنامه ریزی منابع انسانی : نمودار ضرورتهای برنامه نویسی منابع انسانی : نتایج کاهش تعداد کارکنان : دوشنبه دو موضوع …