آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19101
آگهی رایگان - آگهی مکس
کانتینر سه محور

توضیحات آگهی

کانتینر سه محور استفاده شده ازقطعات زیربندی تمام ترکیه .تخته روسی .وچادرکره ای